Huurbeleid

Rijnhart Wonen en de huurdersorganisaties De Huurderij en HBOL overleggen regelmatig met elkaar over het huurbeleid. De inzet en betrokkenheid van deze twee partijen is groot: zij nemen de wensen en zorgen van huurders serieus.

Eén van de zorgen van de huurders is de woonlasten. Rijnhart Wonen en de huurdersorganisaties overleggen hier uitvoerig over en Rijnhart Wonen heeft de keuzes toegelicht die zij kan maken om de huren voor de meest kwetsbare groepen betaalbaar te houden. Betaalbaarheid van de huren is tenslotte één van de belangrijkste speerpunten in het beleidsplan van Rijnhart Wonen: ‘Expert in simpel wonen’.