Huurverhoging

Rijnhart Wonen wil dat iedereen betaalbaar kan wonen. We houden bij het verhuren van onze woningen dan ook zoveel mogelijk rekening met het inkomen van de huurder voor wie de woning bestemd is. Ook bij het bepalen van de huurverhoging kijken we naar de betaalbaarheid van de woningen en het inkomen van bewoners.

Investering in nieuwbouw en onderhoud
Ieder jaar bepaalt Rijnhart Wonen of de huren per 1 juli worden aangepast. Dat gebeurt volgens wettelijke regels. De inkomsten die Rijnhart Wonen uit de huurverhogingen haalt, zijn nodig om onder meer nieuwbouw- en onderhoudsprojecten te kunnen bekostigen. Zo werd het afgelopen jaar bijvoorbeeld geïnvesteerd in de nieuwbouwlocaties Brittenstein en Driemaster in Leiderdorp, Verde Vista in Zoeterwoude en het cv-ketelproject in de Schansen en Dreven.

Verhoging afhankelijk van inkomen
Huurt u een sociale huurwoning? Dan mogen we de huur van uw huis verhogen met maximaal 2,8% tot 4,3%. Wij versturen ons voorstel vóór 1 mei 2017. In deze brief leest u wat uw huurprijs is vanaf 1 juli 2017. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Is uw jaarinkomen lager dan of gelijk aan € 40.349,-? Wij verhogen uw huur niet met 2,8% maar met maximaal 0,7%.
  • Ook dit jaar verhogen wij de huur soms niet. Dit doen wij bij huurders met een laag inkomen die in een relatief duur huis wonen. Deze huurders hebben een bruto jaarinkomen onder de € 40.349,- en een huurprijs boven de € 635,05 per maand.
  • Is uw inkomen hoger dan € 40.349,-? Wij verhogen uw huur met 4,3%.

Voor mensen met een hoger inkomen en/of een lage huur voert Rijnhart Wonen een huurverhoging door van 4,3%. Wij kiezen voor deze verhoging vanwege ons uitgangspunt ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. De gemiddelde huurverhoging over alle huurders in 2017 komt uit op 0,86%.

Bezwaar aantekenen?
Ieder jaar in april ontvangt u van Rijnhart Wonen een brief over uw eventuele huurverhoging. Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Lees hier hoe u dat kunt doen. 

Veel gestelde vragen en antwoorden
Heeft u een vraag? Kijk dan hier of uw vraag er tussen staat.