Betalingsregeling afsluiten

Sluit direct online een betalingsregeling af

Nu afsluiten

Dit zijn onze voorwaarden voor een betalingsregeling

  • U betaalde de afgelopen 12 maanden de huur steeds vóór de 1e van de maand.

  • De reden dat u de huur niet op tijd kunt betalen is dat uw inkomen daalt. Bijvoorbeeld doordat u een baan had, en nu een uitkering krijgt.

  • De reden dat u de huur niet op tijd kunt betalen is niet dat u te hoge rekeningen heeft van andere instanties. Is dat wel uw situatie? Regel dan een betaalregeling met de andere instanties.

  • U woont langer dan 6 maanden in uw woning. Tijdens die 6 maanden betaalde u steeds uw huur.

  • U had de afgelopen 12 maanden geen betalingsregeling.

  • U heeft geen betalingsregeling op dit moment.

  • In de afgelopen 12 maanden gebeurde het niet dat een deurwaarder contact met u opnam omdat u een huurachterstand had.

  • U bent op dit moment niet in contact met een deurwaarder omdat u een huurachterstand heeft of had.

  • U zit niet in een wettelijk traject (WSNP) of ‘minnelijk traject’ voor schulden.

Heeft u nog vragen over een betalingsregeling?
Neem dan contact met ons op via incasso@rijnhartwonen.nl of telefonisch via 071 589 04 70. We bespreken dan de mogelijkheden in uw situatie. Mogelijk mag u uw huur in maximaal 3 termijnen aan ons terugbetalen.

Meer weten?