Wij willen uw stem horen!
U weet namelijk als geen ander wat er speelt in uw wijk. En wat er beter kan aan uw woning. Via de bewonerscommissie van uw complex heeft u inspraak in de besluiten over uw complex. En kunt u voorstellen doen. Dat kan tijdens de vergaderingen die de bewonerscommissie 1 keer per jaar organiseert. De bewonerscommissie neemt daarna uw ideeën mee naar de jaarlijkse vergadering met ons en met de huurdersorganisatie.

De bewonerscommissie heeft een aantal rechten
Tijdens de vergaderingen met ons mag de bewonerscommissie zelf onderwerpen aanleveren om te bespreken. En advies geven over dingen die met het complex te maken hebben, ook als wij daar niet om hebben gevraagd. De bewonerscommissie mag ook zelf vragen om een extra vergadering met ons. Meer informatie over de rechten van de bewonerscommissie vindt u hier.

De bewonerscommissie heeft ook verplichtingen
De bewonerscommissie organiseert elk jaar 1 vergadering voor alle bewoners van het complex. Ook vergadert de bewonerscommissie elk jaar 1 keer met onze woonconsulent over dingen die met het complex of de omgeving daarvan te maken hebben. Bijvoorbeeld de afrekening van de servicekosten, of het onderhoud dat we regelmatig plannen. Als laatste schrijft de commissie elk jaar een jaarverslag. Daarin staat wat de bewonerscommissie het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt.

U kunt zelf lid worden van de bewonerscommissie
Meedenken met de bewonerscommissie hoeft niet veel tijd te kosten. De bewonerscommissie van uw complex vertelt u daar graag meer over.

In de volgende buurten en woongebouwen zijn al bewonerscommissies:

Leiderdorp: Amaliaplein, Brandwacht, Brittenstein, Driemaster, Entree, Hoogmadeseweg, De Kreken, Simon Ouwerkerkstraat, Leidsedreef, Noorder- en Oosterschans.

Zoeterwoude: Bloemenvelde, Bonifaciusstraat, Kerklaan-Ambachtsherenweg, Verde Vista

In Voorschoten zijn (nog) geen bewonerscommissies. Wilt u een bewonerscommissie starten? Graag! Neem dan contact op met de HBVV.

U kunt zelf een bewonerscommissie oprichten
Dat kan alleen als er nog geen bewonerscommissie bestaat in uw complex. U kunt de commissie oprichten als uw complex uit minimaal 25 woningen bestaat. Onze woonconsulent en huurdersorganisaties De Huurderij, HBOL en HBVV helpen u graag. HBOL vertegenwoordigt de belangen van onze huurders in Leiderdorp, De Huurderij in Leiderdorp én Zoeterwoude en de HBVV in Voorschoten.