DDE is een lokale energiecoöperatie die in samenwerking met ons zorgt voor collectieve zonnedaken. Op 16 september 2020 is de eerste sociale zonnestroominstallatie op de Langendijkdreefflat feestelijk geopend en officieel in gebruik genomen. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor andere locaties.

Als huurder kun je hieraan meedoen zónder vooraf geld in te leggen. Door deel te nemen kun je via groene energieleverancier Greenchoice een enorm scherp energiecontract afsluiten.

Hoe werkt het?

- Als deelnemer word je lid van de energiecoöperatie en heb je via een wettelijke regeling recht op een teruggave van de energiebelasting.
- In plaats van zelf geld in te leggen, regelt DDE-Rijnhart Wonen de financiering van de zonne-installaties.
- De belastingkorting gaat naar DDE-Rijnhart Wonen om de installaties te financieren en onderhouden.
- De stroom die de zonnepanelen produceren wordt via Greenchoice tegen een zeer laag tarief (door)geleverd aan de deelnemers van de energiecoöperatie.