Wat zijn energielabels en hoe werkt het?

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Vergelijk het met het energielabel van de koelkast. Een A-label is een energiezuinige woning. Een G-label woning niet. De manier om het energielabel van de woning te bepalen verandert regelmatig. Net als bij elektrische apparaten. Daardoor kunnen woningen die eerst zijn aangemerkt als energiezuinig, nu te boek staan als minder energiezuinig. Een onafhankelijk bureau labelt onze woningen. Een energielabel is 10 jaar geldig

In 2021 is de manier om een label voor een woning te berekenen veranderd. Groot verschil is dat met de nieuwe manier het verbruik per vierkante meter (m2) wordt berekend. Dat verbruik per vierkante meter is in kleine woningen relatief hoger. Daardoor krijgen kleinere woningen in de nieuwe manier van berekenen vaak een lager label. Daarnaast krijgen tussenwoningen vaak een beter label en hoekwoningen of woningen boven een berging of garage een slechter label.

Veelgestelde vragen