Regionale woonruimtebemiddeling, belangenbehartiging en samenwerking
De 14 woningcorporaties verenigden zich in 2013 in Holland Rijnland Wonen. Het bestuur van Holland Rijnland Wonen (HRW) is samengesteld uit bestuurders van de aangesloten woningcorporaties. Als koepelorganisatie is HRW verantwoordelijk voor de uitvoering van de woonruimteverdeling in de regio en belangenbehartiging. Ook adviseert HRW de aangesloten corporaties, en stimuleert en faciliteert in de onderlinge samenwerking.

Kijk voor meer informatie op hollandrijnlandwonen.nl.

Op de website hureninhollandrijnland.nl kan iedereen die een woning zoekt, zich inschrijven als woningzoekende en reageren op het woningaanbod in de regio.