Bent u lid van de HBOL of van de Huurderij?
Dan innen wij voor deze huurdersorganisaties de contributie die u betaalt voor uw lidmaatschap. U betaalt hiervoor iedere maand € 0,50 bij uw huur. Voor de Huurderij gebeurde dit al lange tijd.

Vanaf 1 augustus innen wij ook de contributie voor huurders die lid zijn van HBOL
Wij doen dit alleen bij de huurders die lid zijn en hiervoor een machtiging hebben afgegeven aan de HBOL. De HBOL informeert haar leden hier zelf over. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) is dit besproken en leden ontvangen een persoonlijke brief.

Heeft u vragen of wilt u zich afmelden als lid?
Neem dan rechtstreeks contact op met de Huurderij of HBOL.