Huurverhoging

Huurt u een woning van ons? Dan ontvangt u vóór 1 mei 2024 een brief met het voorstel voor uw nieuwe huur (huuraanzegging). Daarin leest u of en met welk bedrag uw huur is aangepast.  Uw nieuwe huur gaat in op 1 juli 2024.

Waarom verhoogt Rijnhart Wonen de huren? 
Ieder jaar bekijken we of het nodig is de huren aan te passen. Bouwen en verduurzamen kost veel geld, en prijzen zijn gestegen. Dat ziet u dit jaar terug in de huurverhoging. We kijken daarbij goed of de huur past bij uw woning en binnen de regels van de overheid. Zoals altijd hebben we de huurverhoging overlegd met de huurdersorganisaties. 

De woningnood is groot, ook in onze regio Holland Rijnland  
De woningcorporaties staan hier met elkaar, met gemeenten en andere partners voor een grote opgave. De huurverhoging is hard nodig om alle opgaven waar te kunnen maken. We kennen allemaal wel mensen - jong, oud, gezin of alleenstaand - die een woning in onze regio zoeken. We moeten veel meer bouwen nu én in de komende jaren. En we moeten woningen sneller energiezuiniger maken voor meer wooncomfort en lagere energiekosten. Huurinkomsten zijn ook nodig voor het onderhoud van bestaande woningen. En voor een prettige en veilige woonomgeving. Het is de taak van woningcorporaties is om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen prettig, veilig én betaalbaar én passend kunnen wonen in fijne buurten.  
 
De huurverhoging is dit jaar gemiddeld hoger dan u de laatste jaren van ons gewend bent 
We streven er altijd naar de huur van onze woningen betaalbaar te houden én in balans met investeringen, in meer nieuwe woningen en woningen van goede kwaliteit. Dit jaar stijgen de lonen gemiddeld meer dan de huur omhoog gaat. Dat betekent dat huurders gemiddeld een iets kleiner deel van hun inkomen kwijt zijn aan huur. Als u recht heeft op huurtoeslag, krijgt u méér huurtoeslag om gestegen woonlasten te compenseren.

Advies huurdersorganisaties 
Wij volgen in ons huurbeleid de regels van de overheid. En we passen maatwerk toe voor huurbevriezing en huurverlaging. Daarbij streven we naar betaalbare woningen voor onze huurders. We zijn trots op de betrokkenheid van onze huurdersorganisaties en hun advies de woningen betaalbaar te houden. In het advies van de huurdersorganisaties is extra aandacht gevraagd voor de huurders die in een woning wonen met een slecht energielabel. We kiezen ervoor de huren van woningen met energielabel F of G minder te verhogen. Huurstijgingen van woningen met energielabel E beperken we tot € 35,- per maand. 

Huurbeleid 2024 voor de sociale doelgroep 
In 2024 mag de huurverhoging niet hoger zijn 5,8%. Bij het bepalen van uw nieuwe huur houden we rekening met de huur die u nu betaalt en de maximale huur die we voor uw woning mogen vragen. De huur die we voor onze woningen vragen, is niet meer dan 75% van de maximale huur. Dit noemen we de streefhuur. Hoe groter het verschil is tussen uw huur en de streefhuur, hoe meer we uw huur verhogen. Betaalt u al (meer dan) de streefhuur? Dan verhogen wij uw huur bij voorkeur niet of minder.  

Verhoging van maximaal 5,8%:

  • Uw huidige kale huur is minder dan 75% van de huur die wij voor uw woning mogen vragen. 

Verhoging van maximaal 2%:  

  • Uw huidige kale huur is hoger dan of gelijk aan 75% van de huur die wij voor uw woning mogen vragen.

  • Uw woning heeft energielabel F of G. 

Géén huurverhoging:  

  • U huurt de woning vanaf 1 maart 2024. Uw huur wordt voor het eerst mogelijk verhoogd op 1 juli 2025. 

  • U huurt een woning die Rijnhart Wonen gaat slopen. 

Huurkrant 2024 
In de Huurkrant leest u alles wat u moet weten over het huurbeleid van de overheid, bezwaarmogelijkheden, huurtoeslag en passend toewijzen. 

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft 
Heeft u na het lezen van de brief met het voorstel voor uw nieuwe huur vragen waarop u hieronder geen antwoord krijgt? Of wilt u liever iemand spreken? Neem contact met ons op.  

Veelgestelde vragen