Missie en visie

Rijnhart Wonen is als woningcorporatie actief in Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude met zo'n 4.500 sociale huurwoningen. We werken met elkaar aan het woongenot van onze huurders. Dat doen we doelmatig en met gevoel. Samen zijn we op reis in een steeds veranderende wereld: we bewegen mee en samen met onze partners de huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en zakelijke partners willen we onze doelen halen.

Koersplan 2020-2024

Missie

Rijnhart Wonen creëert kansen in de woningmarkt voor mensen die niet makkelijk aan een woning kunnen komen via de vrije markt.

Wij zijn er voor woningzoekenden met lagere inkomens
Voor mensen die met hun inkomen niet op een andere manier aan een huurwoning kunnen komen:

 1. Mensen met een laag inkomen die huurtoeslag nodig hebben om hun woning te kunnen betalen.

 2. Mensen met een iets hoger inkomen (lage middeninkomens) zonder huurtoeslag.

 3. Mensen die nét niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. 

Ook helpen we bijzondere doelgroepen die een woning nodig hebben
Dit zijn: 

 • mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking,

 • statushouders,

 • of anderen die door die door hun persoonlijke situatie niet of nauwelijks zelf een woning kunnen vinden.

Visie

We willen betaalbare, aantrekkelijke, toekomstbestendige woningen bouwen
Richting 2030 groeit de vraag naar sociale huurwoningen in onze 3 gemeenten. Er is vooral behoefte aan meer betaalbare huurwoningen. Maar ook aan woningen met een middenhuur. De verwachting is dat er meer kleine huishoudens bij komen, zowel jongeren als ouderen. Voor hen willen we woningen beschikbaar hebben. Waar je een gezin kunt starten of je kleinkind kan blijven logeren.

Onze rol in de regionale woningmarkt wordt steeds belangrijker
We kijken over de grenzen van onze gemeenten en zijn overduidelijk onderdeel van een regionale woningmarkt. Ook in de regio is behoefte aan meer sociale huurwoningen. Daarom volgen we juist ook de ontwikkeling van de regio actief en werken we steeds meer samen met partners in de regio.

Onze ambities en speerpunten geven richting aan onze koers
Ambities 2020-2024:

 • We bouwen 750 nieuwe woningen in 10 jaar.

 • Door te bouwen voor verschillende doelgroepen zorgen we voor doorstroming. Meer verhuizingen hebben tot gevolg dat meer mensen een passende woning vinden.

 • We voegen geen nieuwe woningen toe aan de verkoopvoorraad. We verkopen in het tempo van de nieuwbouw.

 • We bouwen voor lage inkomens en lagere middeninkomens.

 • We benutten kansen om nieuwe woonvormen te creëren.

 • We kopen en vernieuwen gebouwen.

Woongenot begint bij een goede woning
Een plek waar je je thuis voelt. Onze speerpunten hierbij:

 • Beschikbaarheid als kernvraagstuk

 • Betaalbaarheid doen we samen

 • Spijtvrij in duurzaamheid

 • Ambassadeurs van leefbaarheid

 • Samen wordt het beter