Goede resultaten Aedes-benchmark 2022

Geplaatst op

Onze huurders waarderen onze dienstverlening gemiddeld met een 7,7. Dat blijkt uit de jaarlijkse Aedes-benchmark. Directeur-bestuurder Chrétien Mommers: “Daar zijn we blij mee, want we zijn er voor onze huurders! We zijn een stabiele woningcorporatie. Op veel punten zijn de prestaties verbeterd, ook als je kijkt naar het landelijke gemiddelde. En daar mogen we trots op zijn.”

De Aedes-benchmark laat zien wat woningcorporaties samen hebben bijgedragen aan betaalbaarheid, verduurzaming, nieuwbouw en onderhoud.

Huurdersoordeel: onze dienstverlening krijgt mooie voldoendes
Nieuwe huurders geven de dienstverlening van Rijnhart Wonen een 7,7, gelijk aan het landelijke gemiddelde cijfer. Huurders met een reparatieverzoek geven ons een 7,6, iets lager dan het landelijke gemiddelde van 7,7. En vertrokken huurders waarderen ons met een 8,0, dat is hoger dan het landelijke cijfer van 7,6.

Directeur-bestuurder Chrétien Mommers: “Ik ben trots op deze mooie cijfers, tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering. De klant staat bij ons voorop. Onze dienstverlening krijgt komend jaar daarom veel aandacht om verder te moderniseren en te verbeteren. We hebben al voorbereidingen getroffen voor een nieuw klantvolgsysteem, klantportaal en website en kennisbank. Ook werken we aan het verbeteren van onze bedrijfsprocessen en de informatievoorziening aan onze huurders. En we trainen en coachen alle medewerkers in klantgerichte communicatie.”

Bedrijfslasten: onze bedrijfskosten zijn gestegen
De bedrijfskosten van Rijnhart Wonen stegen het afgelopen jaar en zijn hoger dan het gemiddelde van alle corporaties in Nederland. Mommers: “Op 1 juli namen we samen met Ons Doel ruim 1.000 sociale huurwoningen in Voorschoten over van Woonzorg Nederland. Rijnhart Wonen is eigenaar van het grootste deel en beheert alle overgedragen woningen. Dit bracht eenmalig kosten met zich mee zoals kosten voor advies, taxatie en inhuurkrachten.”

“De overdracht heeft bijgedragen aan de gewenste bredere basis voor onze organisatie. Onze woningvoorraad is met een kwart toegenomen en het afgelopen jaar is daarom ons personeelbestand met een kwart uitgebreid. Dat zien we volgend jaar terug in de benchmark. De overdracht heeft de samenwerking in de Leidse regio bovendien versterkt.”

Duurzaamheid: we scoren ongeveer hetzelfde als vorig jaar
Voor verduurzamingsprojecten die Rijnhart Wonen in 2021 heeft opgeleverd zijn nog oude energielabels verwerkt in de benchmark. Ook konden niet alle actuele isolatiescores goed worden opgenomen. Dat betekent dat we de verbeteringen van 150 bestaande woningen niet terugzien in de benchmark van 2022. Hetzelfde geldt voor de ruim 50 nieuwbouwwoningen. De sector laat gemiddeld wel een verbetering zien, waardoor onze resultaten net de grens overgaan van A naar B op 2 deelscores.

“Onze woningen hebben gemiddeld energielabel B en we blijven investeren in het isoleren, aanbrengen van zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen in en op onze woningen. Waar mogelijk voeren we dit in één moeite uit tijdens gepland onderhoud”, zegt Mommers.

Onderhoud en Verbetering: onze kosten stijgen door gepland onderhoud
De instandhoudingskosten van Rijnhart Wonen zijn de afgelopen jaren gestegen. “Dit zagen we vorig jaar al aankomen, omdat we veel onderhoud en verbetering in de komende jaren gepland hebben. We verwachten dat dit nog verder gaat stijgen”, aldus Mommers.

Voor de technische woningkwaliteit wordt gekeken naar het energielabel. De score (B) is hetzelfde als bij het prestatieveld Duurzaamheid. De ervaren woonkwaliteit hebben we dit jaar voor het eerst door Inceptivize laten meten. Mommers: “We zien dat we hiervoor hoger scoren dan de sector gemiddeld. We zetten daarmee een flinke stap vooruit.”

Beschikbaarheid en Betaalbaarheid: we bouwden meer nieuwe woningen
De ontwikkeling van onze woningvoorraad is een stuk groter dan het gemiddelde van de deelnemende corporaties. De opgeleverde nieuwbouwwoningen zorgden voor doorstroming.

Mommers: “Huurders uit grotere woningen zijn verhuisd naar de nieuwbouw. Veel van deze ‘oude’ betaalbare woningen zijn aan meerpersoonshuishoudens verhuurd of aan de middeldure doelgroep.” Op het totaal aan nieuwe verhuringen is dit terug zien in een lager aandeel woningen met een huur tot de aftoppingsgrenzen.

Nieuwbouw zien we terug in de betaalbaarheid
De gemiddelde huurprijs van onze woningen is iets gedaald, maar is hoger dan het gemiddelde van de benchmark. De hogere huurprijzen van onze nieuwbouwwoningen zie je hierin terug. Rijnhart Wonen heeft ruim 73% van alle verhuringen onder de huurprijsgrens verhuurd aan een huishouden met een inkomen dat recht geeft op een woning onder de aftoppingsgrens. Dit percentage is iets gestegen vergeleken met vorig jaar. “We hebben de juiste woningen toegevoegd aan onze woningvoorraad: passend bij de doelgroep", is de conclusie van Mommers.

Meer nieuwbouw is hard nodig
Mommers: “Onze ambities waarmaken en meer woningen bouwen, kan alleen in nauwe samenwerking met onze partners, zoals onze gemeenten. Maar ook door nauwere samenwerking in de regio.”

Zoals Aedes vermeldt in haar persbericht van 24 november 2022:
Het afschaffen van de verhuurderheffing biedt ruimte om te investeren in huurmatiging, verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid zoals afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken. De ambities kunnen onder druk komen te staan als bouwkosten blijven stijgen, door oplopende rente én als de belastingdruk van Vennootschapsbelasting en ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) op lange termijn toeneemt. Er zijn goede stappen gezet, maar sprongen zijn nodig om voldoende nieuwbouw van de grond te krijgen en in hoog tempo te verduurzamen.


Deel dit nieuws

Overig nieuws

Een kijkje in ons jaarverslag van 2023

2023 was een jaar van vooruitgang en innovatie voor ons. Bij Rijnhart Wonen hebben we hard gewerkt om onze dienstverlening te verbeteren en onze aanwezigheid in Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten te versterken.
Lees meer