Gemeente Leiderdorp, Zoeterwoude, huurdersorganisaties en Rijnhart Wonen tekenen nieuwe prestatieafspraken 2024-2027

Geplaatst op

De gemeenten Zoeterwoude en Leiderdorp, Rijnhart Wonen en huurdersbelangenorganisaties De Huurderij en HBOL hebben met elkaar prestatieafspraken voor 2024 – 2027 gemaakt. De afspraken vormen de basis voor een langdurige samenwerking en zijn een belangrijke stap in de gezamenlijke inspanningen voor goed wonen. Met als doel prettig en veilig wonen met elkaar in gezonde gemengde wijken in woningen van goede en duurzame kwaliteit.

De prestatieafspraken gaan over 4 thema's die belangrijk zijn als het gaat om wonen in de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude: beschikbaarheid; kwaliteit en duurzaamheid; verhuur en betaalbaarheid; en leefbaarheid en zorg.

Chrétien Mommers, directeur-bestuurder van Rijnhart Wonen: “We zijn blij dat we met deze prestatieafspraken samen richting geven aan de toekomst. Met elkaar zorgen we dat mensen in Leiderdorp en Zoeterwoude goed en betaalbaar kunnen wonen in fijne buurten.”

Hier vult wethouder Leiderdorp Gebke van Gaal op aan: “Het is van groot belang dat wij als gemeente, samen met Rijnhart Wonen als onze betrouwbare partner, zorgen dat alle doelgroepen in Leiderdorp kunnen wonen in een fijne omgeving, in een duurzaam en betaalbaar huis. Samen werken we de komende tijd hard aan de transitie naar duurzame woningen en aan het realiseren van nieuwe woningen.”

Wethouder Zoeterwoude Paul Olthof: "In samenwerking met Rijnhart Wonen en De Huurderij, hebben we vanuit een lokaal perspectief voor Zoeterwoude, prestatieafspraken kunnen realiseren die het verschil maken. Ik ben dankbaar voor hun grote inzet. We kijken uit naar de positieve impact van deze overeenkomst. We hebben afspraken gemaakt over het verduurzamen van woningen, de leefbaarheid en het investeren in meer woningen."

Jacinta Boere, bestuursvoorzitter van De Huurderij, namens de huurdersorganisaties: “Tijdens een thema-avond met de bewonerscommissies hebben we het afgelopen jaar namens de huurders verschillende onderwerpen voor de prestatieafspraken opgehaald. Samen met de HBOL hebben we goede afspraken gemaakt, waarbij iedereen een beetje water bij de wijn heeft gedaan. Met als resultaat afspraken waar iedereen achter staat.”

Beschikbaarheid
In reactie op de dringende woningnood in onze regio, met lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en een krappe markt tot gevolg, zetten we bij nieuwbouw in Leiderdorp in op een minimum van 35% sociale huurwoningen. In Zoeterwoude richten we ons op het realiseren van 30% sociale woningen en 35% betaalbare woningen (middenhuur en sociale koop). Samen pakken we beleidsobstakels aan die de bouw van nieuwe of aangepaste woningen kunnen hinderen. Daarnaast werken de gemeenten en Rijnhart Wonen samen aan de ontwikkeling van flexwoningen en het bouwen van extra woningen.

Kwaliteit en duurzaamheid
Duurzaamheid en woningkwaliteit blijven cruciale thema's. We richten ons op het verbeteren van woningkwaliteit en energiebesparing. De plannen van de gemeenten bieden Rijnhart Wonen de mogelijkheid om te investeren in nieuwe, duurzame warmtebronnen. Samen zorgen we voor gezonde woningen en woonomgevingen, met aandacht voor uitdagingen zoals wateroverlast, hitte, vocht- en schimmelproblemen, ventilatie en biodiversiteit.

Verhuur en betaalbaarheid
We zetten ons in om wonen betaalbaar te houden voor iedere inkomensgroep. Samen zoeken we naar manieren om huurders met hogere inkomens te laten doorstromen. We breiden de vrije toewijzingsruimte uit van 7,5% naar 15% voor meer doorstroming, huisvesting van stadsvernieuwingsurgenten van Rijnhart Wonen en de ontwikkeling van gemengde woongebouwen.

Leefbaarheid en zorg
De vergrijzende bevolking en de toename van mensen met specifieke zorgbehoeften vragen om aangepaste woonoplossingen en een aanpak voor leefbare buurten. De gemeenten ontwikkelen een woonzorgvisie die aansluit bij zowel de regionale woningbouwprogrammering als de specifieke lokale behoeften. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor speciale huisvestingsprojecten.   

Foto's: BuroJP                                                                             

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Maak het oplichters niet te makkelijk

Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen aan, spreken u op straat aan of bellen u op. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen worden op die manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd.
Lees meer

Energiezuinige woningen aan de Kreken

We zijn bijna klaar met het onderhoud aan 52 woningen in De Kreken in Leiderdorp. Sinds begin dit jaar hebben we hard gewerkt om deze huizen energiezuiniger en comfortabeler te maken.
Lees meer

Problemen met uw buren? Start met buurtbemiddeling

Last hebben van de buren is niet fijn. En toch gebeurt het soms. Harde muziek, gestamp of vervelende geuren: het kan veel invloed hebben op uw woongenot. In veel gevallen is een goed gesprek de oplossing.
Lees meer