Rijnhart Wonen, Gemeente Leiderdorp en De Binnenvest ondertekenen overeenkomst Friendswoning

Geplaatst op

De Friendswoning in Leiderdorp wordt als woonvorm voor dak- en thuisloze jongeren blijvend voortgezet. Op donderdag 26 januari 2023 ondertekenden directeur-bestuurder Chrétien Mommers van woningcorporatie Rijnhart Wonen, wethouder Daan Binnendijk van Gemeente Leiderdorp en directeur-bestuurder Emmy Klooster van De Binnenvest de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de Friendswoning.

Chrétien Mommers: “Als woningcorporatie is het onze taak om te zorgen voor goede huisvesting voor mensen met een zorgvraag. Met onze partners werken we samen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet. We zijn blij dat we met de Friendswoning doorgaan en zo ook kwetsbare jongeren in Leiderdorp perspectief op een betere toekomst blijven bieden.”

Wethouder Daan Binnendijk: “Wij zijn zeer verheugd dat deze samenwerking wordt voortgezet. Met de Friendswoning willen wij kwetsbare mensen de mogelijkheid bieden een goede toekomst op te bouwen. Wij zijn blij hieraan te kunnen bijdragen.”

Emmy Klooster: “Voor jonge mensen op weg naar zelfstandig wonen is de Friendswoning een heel fijne en passende woonvorm. Omdat zij begeleiding krijgen en leren om zelfstandig te wonen en daarbij ook steun vinden bij elkaar. We zien ook dat het ontzettend helpend is als de buurtbewoners hen met warmte ontvangen, zoals in Leiderdorp ook is gebeurd.”

Succesvolle proef
Onlangs evalueerden de samenwerkingspartners, de bewoners en de omwonenden de nieuwe woonvorm. Alle partijen hebben de proef veelal als succesvol ervaren. Diverse jongeren stroomden door naar een zelfstandige woning en maakten daarmee een welverdiende nieuwe start. Ook de buurtbewoners konden hun ervaringen kenbaar maken. Daaruit kwam dat de communicatie met de buurt en de bereikbaarheid van begeleiders bij overlast soms beter kan als er een nieuwe cliënt komt wonen. In de nieuwe overeenkomst staan dan ook de afspraken dat nieuwe bewoners kennis maken met de buren en dat De Binnenvest de buurt informeert als er wisselingen zijn van bewoners. Ook gaat er meer aandacht uit naar de inrichting van de gemeenschappelijke woonkamer en het onderhoud van de tuin, zodat het zowel voor de bewoners als de buurt fijn wonen is.

Passende ondersteuning voor kwetsbare mensen
In de gemeente Leiderdorp ligt voor kwetsbare mensen, van wie het leven door omstandigheden ontregeld is of dreigt te raken, een opgave. De samenwerkingsovereenkomst Friendswoning onderstreept de noodzaak en ambitie om waar mogelijk en nodig als partners samen te werken om deze doelgroep een goed thuis in de wijk te geven. Door woningen, voorzieningen en begeleiding te bieden. Met de Friendswoning bieden Rijnhart Wonen, Gemeente Leiderdorp en De Binnenvest kwetsbare huurders nu en in de toekomst passende ondersteuning, zodat zij naar vermogen meedoen in een inclusieve samenleving.

Sinds 1 november 2019 wonen in de Friendswoning een aantal kwetsbare jongeren van 18-27 jaar met een dak- en thuisloos verleden samen. Zij leren daar met begeleiding van De Binnenvest in maximaal 2 jaar zelfstandig te wonen. Daarna stromen zij door naar een zelfstandige woning, en maken zo plaats voor nieuwe bewoners die met begeleiding goed in staat zijn hun eigen leven te organiseren. Rijnhart Wonen stelt de woning beschikbaar en Gemeente Leiderdorp zorgt voor faciliteiten en regelgeving rondom de woning.

Deel dit nieuws

Overig nieuws

Maak het oplichters niet te makkelijk

Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen aan, spreken u op straat aan of bellen u op. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen worden op die manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd.
Lees meer

Energiezuinige woningen aan de Kreken

We zijn bijna klaar met het onderhoud aan 52 woningen in De Kreken in Leiderdorp. Sinds begin dit jaar hebben we hard gewerkt om deze huizen energiezuiniger en comfortabeler te maken.
Lees meer

Problemen met uw buren? Start met buurtbemiddeling

Last hebben van de buren is niet fijn. En toch gebeurt het soms. Harde muziek, gestamp of vervelende geuren: het kan veel invloed hebben op uw woongenot. In veel gevallen is een goed gesprek de oplossing.
Lees meer