Is het inkomen van uw huishouden lager dan de huurtoeslaggrens?
En zoekt u alleen of met 1 ander een woning? Dan kunt u reageren op woningen met een huur tot € 647,19 (prijspeil 2023). Bestaat uw huishouden uit 3 of meer personen? Dan kunt u reageren op woningen met een huur tot € 693,60 (prijspeil 2023). Deze grenzen zijn vastgelegd in de nieuwe Woningwet. In sommige gevallen stellen wij extra of andere voorwaarden. Dat leest u dan in de omschrijving van de woning.

Voldoet u niet aan de inkomenseisen?
Dan kunt u niet reageren op de woning. In Huren in Holland Rijnland hebben we het u makkelijk gemaakt: u ziet na het inloggen alleen het aanbod dat past bij uw profiel. Alleen op die woningen kunt u reageren. Let op: we controleren uw inkomen kort na uw reactie op een woning. Zorg daarom dat uw inkomensgegevens en de grootte van uw huishouden kloppend zijn in uw profiel. Zo voorkomt u teleurstellingen. 

U kunt uw inkomens-/ en huishoudgegevens gegevens zelf controleren en aanpassen. Log in bij Huren in Holland Rijnland en wijzig uw gegevens bij 'Persoonlijke gegevens'.

Komt u in aanmerking voor één van onze woningen?
Dan vragen wij u om een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst. Die gebruiken wij om te toetsen of uw inkomen passend is voor de aangeboden woning. Het inkomen van de partner telt mee, het inkomen van inwonende kinderen niet. U leest daar meer over via deze link. Ook de AOW-leeftijd telt mee bij de nieuwe inkomensgrenzen. Heeft u een huishouden van 2 of meer personen? En krijgt u inkomen vanuit de AOW? Dan geldt een andere inkomensgrens voor u.