Het achterpad aan de Zuidhof gaan we opknappen en klimaatadaptief maken. Dit betekent dat we het regenwater niet meer afvoeren naar het gemengd riool, maar dat we het opvangen in het schoonwaterriool van de gemeente Leiderdorp.

Het project Achterpad Zuidhof bestaat uit de volgende adressen:
Zuidhof 2 tot en met 32 (even nummers)

Wat gaat er gebeuren?
We gaan het achterpad opknappen en klimaatadaptief maken. Dit betekent dat we het regenwater niet meer afvoeren naar het gemengd riool, maar dat we het opvangen in het schoonwaterriool van de gemeente Leiderdorp. Het schone regenwater komt dan terecht in sloten en meren in de buurt. Aan de voorkant van de woningen vangen we het regenwater al op in het schoonwaterriool van de gemeente Zoeterwoude. We gaan ook de straatkolken en de bestrating aanpakken zodat het er straks weer netjes uit ziet.

Wie voert de werkzaamheden uit?
Van Ginkel in samenwerking met hun onderaannemer Kwaadsteniet.

Wanneer?
De werkzaamheden starten in april 2024 en duren ongeveer 2 maanden. We verwachten dat we in mei/juni klaar zijn.

Meer informatie
Ruim voordat wij daadwerkelijk beginnen, informeren wij verder over de werkzaamheden en de planning.