1. 1

  U zoekt zelf uw ruilpartner

  Bijvoorbeeld via websites, social media en internet fora. Heeft u een ruilpartner gevonden? Neem dan contact met ons op en controleer of u voldoet aan de volwaarden. Is dat zo? Dan kunt u samen een verzoek voor woningruil indienen bij ons en bij de corporatie waar uw ruilpartner van huurt. Op onze website vindt u een checklist waarop alle documenten staan die u straks moet inleveren.

 2. 2

  Download het aanvraagformulier voor woningruil

  U kunt hier het formulier voor woningruil downloaden. Zorg er ook voor dat u deze documenten aanlevert.

 3. 3

  Wij beoordelen uw aanvraag

  Dit doen wij zodra wij het verzoek voor woningruil hebben ontvangen. Wij beoordelen uw documenten volgens de regels van de regionale woonruimteverdeling. En we kijken of de huur van de woning waarmee u wilt ruilen niet te hoog of te laag is voor uw inkomen. Gaat het om een woningruil met een woning van een andere woningcorporatie? Dan moet ook de andere verhuurder toestemming geven. Voldoet u aan alle voorwaarden en heeft u alle documenten goed aangeleverd? Dan maken wij een afspraak met u voor de inspectie van de woning.

 4. 4

  Wij inspecteren uw woning

  Tijdens deze inspectie controleert de woonmakelaar of de woning in goede staat is. En of u veranderingen aan de woning heeft aangebracht die u aan de nieuwe huurder doorgeeft. Het is prettig als ook de nieuwe huurder, uw ruilkandidaat bij de inspectie aanwezig is. Bij de inspectie is ook een aannemer aanwezig. Die bepaalt het energielabel van uw woning.

 5. 5

  We berekenen de nieuwe huur van uw woning

  Na de inspectie kunnen wij de huurprijs opnieuw vaststellen. Daarbij gebruiken we bijvoorbeeld de informatie van de aannemer over het energielabel van uw woning. Misschien verandert de huurprijs voor de nieuwe huurder. De huurprijs kan hoger of lager worden. We vragen de nieuwe huurder om akkoord te gaan met deze nieuwe huurprijs. Is de nieuwe huurder akkoord? Dan gaat de woningruil in.

 6. 6

  U kunt nu uw huur opzeggen

  U en uw ruilpartner zeggen nu allebei de huur van uw woningen op. Wij maken een afspraak met u voor de ingangsdatum van de woningruil zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen. U en uw ruilpartner tekenen allebei de nieuwe huurcontracten. De sleutels wisselt u zelf uit met uw ruilpartner. Wij maken een opnamerapport met foto's van de staat van de woning. Ook noteren wij de meterstanden in dit rapport. U, als nieuwe huurder, ontvangt dit rapport via e-mail. 

Veelgestelde vragen