Onze medewerkers werken volgens onze integriteitscode
Dat is helder voor u en voor ons, maar ook voor de mensen, bedrijven en organisaties waarmee we samenwerken. Kort samengevat betekent dit:

  • We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant

  • We accepteren geen belangenverstrengeling

  • We hebben een integriteitsbeleid met heldere normen

  • Ons integriteitsbeleid is openbaar

Lees hier onze integriteitscode.

Onze medewerkers kunnen veilig misstanden binnen de organisatie melden
Een prettige én veilige werkomgeving voor onze medewerkers staat voorop. Dat neemt helaas niet weg dat er misstanden kunnen ontstaan. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers, die vermoeden dat er misstanden zijn, dat op een eenvoudige en veilige manier kunnen melden. En dat zij geen last mogen hebben van hun melding. Daarom hebben wij een Klokkenluidersregeling.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties voor vermoedens van fraude of niet integer handelen
De autoriteit woningcorporaties houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op het financiële beheer. Iedereen die fraude vermoedt met het vermogen van een woningcorporatie kan terecht bij het meldpunt. Dat geldt ook voor vermoedens van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van toezicht van woningcorporaties. 

Het meldpunt is niet voor klachten over onderhoud of de hoogte van de huur. Deze kunt u bij ons melden. Komen we er samen niet uit? U leest hier wat u kunt doen.