De klachtencommissie van Rijnhart Wonen bestaat uit 3 onafhankelijke leden en 1 plaatsvervangend lid. Bekijk hier het rooster van aftreden van de klachtencommissie.

Wat doet de klachtencommissie nadat u een klacht heeft ingediend?

  • De secretaris van de klachtencommissie bevestigt binnen 14 dagen dat de klachtencommissie uw klacht heeft ontvangen en informeert u of de zij deze in behandeling neemt (ontvankelijk verklaart).

  • In het bevestigingsbericht vraagt de secretaris u, als dat nodig is, om documenten te sturen om uw klacht te onderbouwen.

  • De klachtencommissie stuurt een kopie van de klacht naar Rijnhart Wonen zodat wij schriftelijk ons standpunt kenbaar kunnen maken. En zij vraagt ons om alle relevante documenten over de klacht binnen een door de commissie gestelde termijn aan haar toe te sturen.  

  • De klachtencommissie stuurt binnen 3 weken nadat de nadere onderbouwing en informatie is ontvangen aan zowel u als Rijnhart Wonen bericht over de datum en het tijdstip van de hoorzitting. Bij dit bericht zijn alle stukken gevoegd die over de zaak gaan. Tussen uitnodiging en zitting zitten minimaal 5 werkdagen. 

  • Zittingen zijn niet openbaar. De klachtencommissie kan bij de zitting personen uitnodigen van wie zij meent dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van de klacht. En informeert zowel u als Rijnhart Wonen bij de uitnodiging voor de zitting welke andere personen zij heeft uitgenodigd. 

  • Tijdens de zitting kunt u de klacht toelichten. Zowel u als Rijnhart Wonen mag zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan. Als u zelf niet aanwezig bent bij de zitting, moet u een vertegenwoordiger schriftelijk machtigen. 

  • De klachtencommissie brengt binnen 3 weken na de hoorzitting schriftelijk advies uit aan u en aan het bestuur van Rijnhart Wonen.

  • Het bestuur van Rijnhart Wonen maakt binnen 1 maand na ontvangst van het advies zijn beslissing schriftelijk kenbaar aan u en aan de klachtencommissie. Als het bestuur afwijkt van het advies, informeert het u en de klachtencommissie schriftelijk waarom.

    Meer informatie vindt u in het reglement klachtencommissie.

Contact
Stuur uw klacht per post (Postbus 21, 2350 AA, Leiderdorp) of stuur een e-mail t.a.v. de klachtencommissie.

Klacht melden

Klacht melden