Prestatieafspraken

Prestatieafspraken 2024 - 2027

Wonen doen we samen in Leiderdorp en Zoeterwoude

De gemeenten Zoeterwoude en Leiderdorp, Rijnhart Wonen en huurdersbelangenorganisaties De Huurderij en HBOL hebben met elkaar prestatieafspraken voor 2024 – 2027 gemaakt. De afspraken vormen de basis voor een langdurige samenwerking en zijn een belangrijke stap in de gezamenlijke inspanningen voor goed wonen. Met als doel prettig en veilig wonen met elkaar in gezonde gemengde wijken in woningen van goede en duurzame kwaliteit.

De prestatieafspraken gaan over 4 thema's die belangrijk zijn als het gaat om wonen in de gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude: beschikbaarheid; kwaliteit en duurzaamheid; verhuur en betaalbaarheid; en leefbaarheid en zorg.


Beschikbaarheid
In reactie op de dringende woningnood in onze regio, met lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en een krappe markt tot gevolg, zetten we bij nieuwbouw in Leiderdorp in op een minimum van 35% sociale huurwoningen. In Zoeterwoude richten we ons op het realiseren van 30% sociale woningen en 35% betaalbare woningen (middenhuur en sociale koop). Samen pakken we beleidsobstakels aan die de bouw van nieuwe of aangepaste woningen kunnen hinderen. Daarnaast werken de gemeenten en Rijnhart Wonen samen aan de ontwikkeling van flexwoningen en het bouwen van extra woningen.

Kwaliteit en duurzaamheid
Duurzaamheid en woningkwaliteit blijven cruciale thema's. We richten ons op het verbeteren van woningkwaliteit en energiebesparing. De plannen van de gemeenten bieden Rijnhart Wonen de mogelijkheid om te investeren in nieuwe, duurzame warmtebronnen. Samen zorgen we voor gezonde woningen en woonomgevingen, met aandacht voor uitdagingen zoals wateroverlast, hitte, vocht- en schimmelproblemen, ventilatie en biodiversiteit.

Verhuur en betaalbaarheid
We zetten ons in om wonen betaalbaar te houden voor iedere inkomensgroep. Samen zoeken we naar manieren om huurders met hogere inkomens te laten doorstromen. We breiden de vrije toewijzingsruimte uit van 7,5% naar 15% voor meer doorstroming, huisvesting van stadsvernieuwingsurgenten van Rijnhart Wonen en de ontwikkeling van gemengde woongebouwen.

Leefbaarheid en zorg
De vergrijzende bevolking en de toename van mensen met specifieke zorgbehoeften vragen om aangepaste woonoplossingen en een aanpak voor leefbare buurten. De gemeenten ontwikkelen een woonzorgvisie die aansluit bij zowel de regionale woningbouwprogrammering als de specifieke lokale behoeften. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor speciale huisvestingsprojecten.

De volledige prestatieafspraken leest u hier.