Rijnhart Wonen en gemeente Voorschoten hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van betaalbare huurwoningen aan de Jan Wagtendonkstraat. We onderzoeken nu de mogelijkheden voor nieuwbouw op deze plek. We maken de plannen samen met buurtbewoners en de gemeente.

Over de locatie
Tussen de Jan Wagtendonkstraat en het Verzetstrijderspad ligt een perceel dat nu een trapveldje is. Deze plek is sinds 2012 bestemd als woonlocatie. Voorschoten heeft veel behoefte aan betaalbare woningen, daarom willen we hier sociale huurwoningen bouwen. De betrokkenheid van buurtbewoners is hierbij belangrijk. Er is een bewonerskerngroep gevormd om de afstemming met de buurt te bespreken.

Van ontwerpvarianten naar uitwerkingskader
Op dit moment worden er verschillende ontwerpen gemaakt. Tussendoor hebben we contact met de bewonerskerngroep. Na de zomer bespreken we samen met de gemeente de ontwerpvarianten met de buurt in een buurtbijeenkomst. Het advies dat buurtbewoners geven, nemen we mee bij het kiezen van een voorkeursmodel. Daarna stelt de gemeente een uitwerkingskader op. Hierin staat bijvoorbeeld hoe groot het gebouw mag zijn, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe wordt omgegaan met groen en bomen.

Buurtbijeenkomst na de zomer
We horen graag van buurtbewoners wat zij belangrijk vinden. Na de zomer organiseren we een buurtbijeenkomst. We laten dan de plannen en de verschillende ontwerpen zien. Het advies dat buurtbewoners tijdens de bijeenkomst geven, nemen we mee bij de keuze van een voorkeursmodel. Buurtbewoners ontvangen voor de buurtbijeenkomst nog een uitnodigingsbrief.

Contact en meer informatie
Heeft u vragen? U kunt ons op werkdagen bereiken via e-mail: janwagtendonk@rijnhartwonen.nl, of bellen met Saul Henrion Verpoorten, projectleider nieuwbouw Rijnhart Wonen via 071 581 33 71.

Contactgegevens gemeente
De gemeente Voorschoten heeft een eigen webpagina over het project. Heeft u een vraag over het project voor de gemeente? Stel deze dan via: janwagtendonk@voorschoten.nl.