Samen werken aan duurzaamheid

Rijnhart Wonen heeft een maatschappelijke taak als het gaat om wonen en dus ook in energiebesparende maatregelen in de woningbouw. We bouwen niet alleen nieuwe duurzame woningen, maar maken ook onze bestaande woningen duurzamer. In de prestatieafspraken met de gemeente Leiderdorp en Zoeterwoude en onze huurdersorganisatie De Huurderij hebben wij daar afspraken over gemaakt.

Nog belangrijker: met duurzaamheidsmaatregelen de woonlasten van onze huurders naar beneden brengen. Wij willen onze woningen zo maken dat de behoefte van onze huurders aan warmte, warm tapwater en comfort met zo min mogelijk energie kan worden ingevuld. Zo wordt verspilling van energie voorkomen en voor onze huurders meer wooncomfort.

Onze ambitie
In 2022 moeten al onze woningen een groen Energielabel hebben en is het gemiddelde een A. Daarnaast weten we dat uiterlijk in 2050 onze woningen gasloos en CO2-neutraal moeten zijn. We starten er nu al mee om daaraan te werken, ongeacht wat er precies in het klimaatakkoord komt te staan.

Energiebesparende maatregelen in bestaande bouw en nieuwbouw
Wij willen de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie op onze woningen zo veel mogelijk benutten. Het gaat dan met name om de bestaande woningen, want de meeste woningen die we in 2050 verhuren, verhuren we nu ook al. Deze woningen voorzien we van verbeterde isolatie, zuinigere installaties en we kijken naar zonnepanelen. Dit doen we voornamelijk op het moment dat planmatig onderhoud moet worden uitgevoerd. Zo hoeven we niet extra vaak langs te komen en verstoren we uw woongenot zo min mogelijk.

Isolerende maatregelen zien we als onderhoud en voeren we daarom uit zonder huurverhoging. Zo draagt duurzaamheid ook bij aan de betaalbaarheid van onze woningen. Waar het mogelijk is sluiten we de woningen aan op het warmtenet en maken we ze aardgasloos. De woningen die we nieuw bouwen maken we gelijk klaar voor de toekomst. Dat betekent top-isolatie, geen gasaansluiting, en zelf zoveel mogelijk energie opwekken.

Toepassen van energiebesparende maatregelen
De komende jaren onderzoeken wij op welke manier wij energiebesparende maatregelen kunnen toepassen. Dit doen wij door:

  • Op kleine schaal duurzame technieken toe te passen in onze woningen. Wij doen dit door toepassingen op kleine schaal toe te testen, pilots genoemd. Wij kijken daarbij met name of de toepassingen geschikt zijn voor ons woningbezit en voor onze huurders. Door middel van pilotprojecten doen wij ervaring op met technieken die wij nog niet eerder hebben gebruikt.

  • Op 10 oktober 2019 is de samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van energiecoöperatie Delen Duurzame Energie (DDE) - Rijnhart Wonen getekend. Deze samenwerking maakt het delen van duurzame energie met onze huurders mogelijk. Op 16 september 2020 is de eerste sociale zonnestroominstallatie op de Langendijkdreefflat feestelijk geopend en officieel in gebruik genomen.